info

ENGAGEMENT is een door kunstenaars geleide beweging die als doel heeft om seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik in het Belgische kunstenveld aan te pakken.

De beweging werd gevormd in de nasleep van #MeToo (2017), nadat in de Belgische danswereld ontelbare gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht waren gekomen. Later ontpopte ENGAGEMENT zich tot een georganiseerd platform, dat actief is in verschillende kunstdisciplines, zowel in professionele als educatieve context.

Als een laagdrempelig, peer-to-peer initiatief biedt ENGAGEMENT steun aan individuen en communities die in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en/of onfaire praktijken in de kunsten. Daarnaast zijn we permanent in gesprek met organisaties die streven naar een veiligere en inclusievere werkcontext.

ENGAGEMENT speelde verder een actieve rol in het initiatief tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag gelanceerd door het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media in 2018.

In ons werk benaderen wij seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld vanuit het perspectief van het intersectioneel feminisme. ENGAGEMENT is solidair met iedereen die strijdt tegen seksisme, racisme, validisme (ableism) en discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie of genderidentiteit en -expressie.

contact

Indien u meer informatie wenst of het statement van ENGAGEMENT wil ondertekenen: gelieve een mail te sturen naar contact@engagementarts.be.

Contactpersonen & coördinatoren

Engagement Brussel: Anneleen Lemmens en Ilse Ghekiere

Engagement Gent: Melissa Mabesoone

Vertrouwenspersonen & mensen die Engagement-werk doen: Aike Roodenburg, Jacopo Buccino, Josefien Cornette, Eline De Clercq, Sirah Foighel Brutmann, Ilse Ghekiere, Justine Maxelon, Anneleen Lemmens, Melissa Mabesoone, Anna Muchin, ...